Werkwijze

Heeft u een goede uitvinding? 

Verwacht u dat deze uitvinding een commercieel succes kan worden, maar mist u de kennis, de organisatie en/of de contacten om de productie en verkoop zelf ter hand te nemen? Dan bent u bij Invend aan het juiste adres.

Voor een eerste beoordeling van uw uitvinding kunt u ons een e-mail of brief sturen waarin u in het kort de volgende punten behandelt:

Een korte beschrijving van uw uitvinding of idee (wij zijn bereid voor ontvangst van uw informatie een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen). 

Is er octrooi aangevraagd? 

Heeft u een werkend prototype? 

Indien u nog geen octrooi heeft aangevraagd, heeft u dan wel een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd of laten uitvoeren? 

Wat zijn uw intenties met betrekking tot de uitvinding? Wilt u de rechten verkopen of gaat uw voorkeur uit naar het verlenen van een (exclusieve) licentie tegen een vergoeding per verkocht product (royalty)? 

Na ontvangst van uw informatie, sturen wij u binnen 10 dagen een bericht waarin aangegeven wordt of wij wel of geen interesse hebben uw uitvinding op haalbaarheid nader te onderzoeken. Bij interesse ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek waarbij zowel uw uitvinding als onze aanpak en werkwijze verder worden besproken.